İngiltere Vize Başvuru Formu

Vize Başvuru Formu

İngiltere’ye seyahat edecek olan kişiler, vize başvurusu yapabilmek için bazı gereklilikleri tamamlamak zorundadırlar. İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen kriterlerin uygulanabilmesi için kişinin ilk olarak büyükelçiliğin resmi sitesinden randevu almalı ve sonrasında da sistem üzerinden edindiği Vize Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Form, diğer evraklar ile birlikte belirlenmiş olan randevu tarihinde vize başvuru merkezinde bulunan görevliye teslim edilmelidir. En önemli formlardan biri olan başvuru formu, hazır olmaması halinde yapılan vize başvurularının direkt olarak iptal edilmesine neden olmaktadır.

İngiltere Konsolosluğu, bahsi geçen formun eksiksiz olarak doldurulmasını talep etmektedir. Ayrıca 2007 yılından bu yana da Vize Başvuru Formu İngilizce olarak doldurulmaya başlanmıştır. Türkçe dilini kullanarak hazırlanmış olan formlar kesinlikle kabul görmemektedir. Bu nedenle İngilizce olarak hazırlanmalıdır veyahut da bir tercümana hazırlatılmalıdır. Tercüman tarafından yapılan çevirilerin resmi nitelik kazanabilmesi için de çeviriyi yapan kişinin imzası ve varsa kaşesi gerekmektedir. Aksi takdirde belge resmi nitelik taşımamaktadır.

İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere’ye giriş yapabilmek amacıyla hazırlanan Vize Başvuru Formu, imzalı bir şekilde teslim edilmelidir. Formda elektronik imzanın bulunmaması halinde, evrak kabul görmemektedir. Buna ek olarak, hazırlanan belgeye imza atılması da verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmek anlamına gelmektedir. Eğer kişinin hazırladığı formda yer alan bilgiler, diğer evraklardaki belgeler ile uyuşmaz ise kişi, yanlış beyanda bulunmaktan sorumlu tutulabilmektedir. Bu yüzden formda yazılan kişisel bilgiler ve seyahat planı ile ilgili bilgilerin tamamı doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İngiltere Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İngiltere Vize Başvuru Formu daha önceden hazırlanmış belgedir. Fakat belgenin orijinal dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla evrak hazır hale getirilirken ve sorulara cevap verirken de yalnızca İngilizce dilinin kullanılması şarttır. Ayrıca her bilginin gerçeğe uygun olması ve diğer evraklarda yer alan bilgiler ile çelişkili durumlar oluşturmaması gerekmektedir.

Vize Başvuru Formu’na konsolosluğun resmi web sitesinden ulaşmak mümkündür. Site içerisinde yer alan İngilizce içerikli belge bilgisayar üzerinden doldurulmalıdır ve elektronik olarak imzalanmalıdır. Fakat doldurma işlemi tamamlandıktan sonra da formun bir çıktısı alınmalıdır. Çıktının fotokopisi kabul görmemektedir. Dolayısıyla başvuru sahipleri direkt olarak formun kendisini, diğer evraklarla birlikte belirlenen randevu tarihlerinde görevliye teslim etmelidirler.

Vize Başvuru Formu, hangi tip vizeye başvuru yapılırsa yapılsın doldurulmaktadır. Form haricinde çok sayıda evrak daha konsolosluk tarafından talep ediliyor olsa da başvuru sahiplerinin en özen göstermesi gereken form, Vize Başvuru Formu’dur. Formda yazılan bilgiler esas alınarak, verilen diğer evraklar kontrol edilmektedir. Dolayısıyla form içerisindeki her bilginin doğru ve gerçek ile uyuşur nitelikte olması gerekmektedir.

İngiltere Online Vize Başvuru Formu

İngiltere Vize Başvuru Formu, online bir formdur. Dolayısıyla formun ilk olarak sistem üzerinden doldurulması ve sonraki aşamada çıktısının alınması gerekmektedir. Ayrıca bahsi geçen başvuru formu, bir sözleşme niteliği de taşımaktadır. Fakat bu formun doldurulması ve randevu tarihinde görevliye teslim edilmesi, vize başvurusunun sonucunu herhangi bir şekilde etkilememektedir. Sadece işlemlerin yapılabilmesi için bu belge baz alınmaktadır.

Vize Başvuru Formu’nun içerisinde çeşitli bilgiler yer almaktadır. İngiltere’ye giriş yapılacak olan tarihler ve çıkış tarihleri formda detaylı olarak belirtilmelidir. Ayrıca kişinin şahsi bilgileri de forma aktarılmalıdır. Tüm bunlara ek olarak, verilmiş olan bilgilerin doğruluğunu taahhüt edebilmek amacıyla elektronik imza da kullanılmalıdır. Eğer kişi yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsa, formu başka bir tercümanlık kurumu vasıtası ile hazır hale getirebilmektedir. Fakat bu tür durumların oluşması halinde ilgili kurum tarafından kaşe ve imza kullanılmalıdır. Aksi takdirde Vize Başvuru Formu geçerli olmamaktadır.

Vize başvurusu yaparken konsolosluklar tarafından çok sayıda evrak talep edilmektedir. Bu evrakları doğru bir şekilde temin etmek ve hazırlamak genellikle başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Dolayısıyla yakın tarihlerden itibaren çeşitli vize danışmanlık firmaları tercih edilmeye başlamıştır. İngiltere Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen ve de akredite edilen vize başvuru merkezlerine yapılacak olan başvurular, bahsi geçen danışmanlık firmaları vasıtası ile yapılabilmektedir.

Doğal olarak başvuru sahiplerinin üzerindeki yük büyük ölçüde azalmakta ve işleyişin bilinmesi sebebiyle daha kolay bir şekilde vize başvurusu gerçekleşebilmektedir. Eğer kişi herhangi bir kurumla çalışmadan, yalnız bir şekilde başvuru yapacak ise, öncesinde detaylı bir bilgi araştırması yapması gerekmektedir. Bunun sebebi, yatırılan vize ücretlerinin kişiye iade edilmemesidir. Dolayısıyla tek seferde vize alabilmek için talep edilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazır hale getirilmesi gerekmektedir.