Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı

Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı

Ankara Antlaşması, ülkemiz ve İngiltere arasında 1973 yılında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, vatandaşlarımıza İngiltere’de iş kurma ve çalışma imkânı vermektedir. Aynı zamanda bu sayede İngiltere vatandaşlığı almak da mümkün kılınmıştır.

ECAA vizesi olarak da adlandırılan bu anlaşmaya ait vizelere başvurmak, belli hükümlere bağlanmıştır. Buna göre 18 yaşını doldurmuş olmak, anlaşmanın ilk şartıdır. Bununla birlikte İngiltere’de yapılacak iş ile ilgili yeterli bir sermayeye sahip olmak gerekmektedir. Çünkü İngiltere’ye gittikten sonra kişinin kendi geçimini sağlayabilecek olması, sunulan şartlar arasındadır.

Bu anlaşmanın hükümlerine göre, başvuru yapan kişi İngiltere’de bir iş yeri açabilir. Fakat iş yeri açmak zorunlu kılınmamıştır. Bunun yerine kişi, mesleğine ait herhangi bir iş yerinde çalışabilir.

Örneğin, mesleği kuaförlük olan biri, kuaför dükkânı açabilir. Fakat herhangi bir kuaför dükkanında hizmet sunmak da tercihler arasındadır. Bu anlaşmanın en önemli şartı, başvuru yapan kimsenin başvuruda belirttiği mesleği yapmasının zorunlu olmasıdır. Mesleği kuaförlük olan birinin, başka bir meslek grubunda çalışmasına izin verilmemektedir.

İngiltere Ankara Anlaşması Vize İşlemleri

İngiltere’de iş kurmak ve oturum izni almak amacıyla alınan Ankara Antlaşması, belli bir prosedürü kapsamaktadır. Söz konusu vize işlemlerinin, bizzat bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi istenmektedir. Vize işlemlerinin başlatılması için vize dosyasının eksiksiz hazırlanması gerekmektedir.

Vize işlemleri sırasında kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin beyan edilmesi şarttır. Eğer bu kimselerin de İngiltere’ye gelmesi söz konusuysa, vize işlemleri onlar için de ayrı ayrı yapılmalıdır. Bu aile bireyleri, İngiltere’ye geldikten sonra, çalışma hakkına sahip olacaktır. Fakat ilk üç yıl, böyle hak söz konusu değildir.

3 yıldan sonra aile bireyleri de çalışmaya başlayabilir. Bu kimselerin, başvuruda beyan ettikleri mesleği yapma zorunluluğu yoktur. Aile bireyleri, istedikleri işte çalışabilirler. Ancak vize işlemlerinin başlangıcında, aile bireylerinin hakkında detaylı bilgi verilmesi istenmektedir. Vize işlemlerine başlanmadan önce tüm bu detayların bilinmesi, kolaylık sağlamaktadır.

Vize işlemleri ülkemizde hizmet sunan İngiltere Konsolosluğu ile yürütülmektedir. Bu işlemlerde konsolosluk tarafından sunulan başvuru formunun doldurulması istenmektedir. Bu formda beyan edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bilgiler olması gerekmektedir. Başvuru formunda yapılacak ufak bir hata dahi, sürecin aksamasına neden olacaktır.

Vize işlemleri gerçekleşirken, konsolosluk tarafından istenilen belge ve evrakların hazırlanması da gerekmektedir. Vize başvuru formu ile birlikte bu evrakları konsolosluğa teslim edilmesi, vize sürecinin başlaması anlamında gelmektedir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vize Başvurusu

Bu anlaşmaya başvurmak, gerekli vizenin alınmasıyla sağlanmaktadır. Bu vizeye Türkiye’den başvuru sağlanmaktadır. Fakat İngiltere’ye çeşitli nedenlerle gitmiş olan bir kişi, başvurusunu İngiltere’den de yapabilmektedir. İngiltere’den yapılacak başvurularda, alınan vizenin turist, öğrenci, ticari vize gibi bir vize olması yeterlidir. Yani başvuru yapacak kimsenin, ülkeye yasal yollardan giriş yapmış olması gözetilmektedir.

Yapılan başvurular, İngiltere Konsolosluğu tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. İngiltere’den yapılan başvurular ise, bizzat İngiliz Hükumeti ve yasal makamlarca değerlendirmeye alınacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda vize için net bir sonuç sunulacaktır. Eğer bu sonuç olumsuz ise, 28 gün içerisinde bu karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Başvuruların değerlendirilme süreci yaklaşık olarak 1 ayda tamamlanmaktadır. Ülkemizden yapılan başvurularda bu süreç biraz uzayabilir. Ancak en fazla bir buçuk aylık bir süreçte, sonuç belirlenmektedir. İngiltere’den yapılan başvurularda değerlendirme 2 veya 3 haftanın sonucunda bildirilmektedir.

Başvurularda değerlendirilen en önemli konu, kişinin legal bir geçmişe sahip olmasıdır. Yasa dışı faaliyetlerde bulunan, bu konuda hüküm giymiş olan kimselerin başvuruları bazen olumsuz sonuçlanmaktadır. Fakat bu durumda da kişilere itiraz etme hakkı doğmaktadır.

Vize başvurularının olumlu sonuçlanması, İngiltere’de çalışma ve oturma iznine sahip olmak demektir. 5 yıl boyunca İngiltere’de çalışan ve ikamet eden kimseler, İngiltere vatandaşlığına başvurabilirler.

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi Gerekli Evraklar

İngiltere Ankara Anlaşmasına başvuracak olan kimselerin, vize dosyasına eklemek durumunda oldukları birçok evrak vardır. Eğer Ankara Antlaşması ile İngiltere’de bir iş yeri açmak planlanıyor ise bu kimsenin banka hesabı bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur. Bunun amacı, bu kimsenin vaat ettiği işi açmaya yeterli olacak kadar sermayesinin olduğunu ispatlamasıdır. Bu sebeple son 2 yıla ait banka dökümleri, evrakların arasında olmalıdır.

Başvuru yapan kimsenin sahip olduğu sermayenin kaynağının belirtilmesi de istenmektedir. Eğer bu para borç ise veya birisinden karşılıksız olarak alınmışsa, bunun da belirtilmesi istenmektedir. Bunun nedeni ülkeye kara para girişinin engellenmesidir.

Yapılacak başvurularda, İngiltere’de yapılacak işin tanımını içeren bir niyet mektubu yazılmalıdır. Bu mektubun İngilizce yazılması şartı vardır. Ayrıca kişinin bu işi yapmakta deneyimli olduğunu kanıtlayan belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu işte çalışılan firmalardan alınan referans mektupları bu konuda etkilidir. Eğitim belgeleri ve deneyimi gösteren çalışma belgeleri vize evraklarına eklenmelidir.

Başvuruda aile bireylerine ait belgelerin belirtilmesi istenmektedir. Bu kimselerin geçimini sağlamaya yetecek bir gelire sahip olmak ve bunun beyanı da gereklidir. Bu belgelerin eksiksiz biçimde hazırlanması, vizenin kolay çıkmasını sağlamaktadır.